Eigen bijdrage

Wat houdt de eigen bijdrage voor de zorg in?

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten) vastgesteld. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Bereken de maximale hoogte van de eigen bijdrage met het rekenprogramma van het CAK. Of gebruik hiervoor de app. Ook kunt u het CAK bellen voor hulp bij het invullen.

Op de website Uitleg Zorgverzekering vindt u meer informatie over de zorgverzekering en de eigen bijdrage.

Kunt u de eigen bijdrage voor uw zorg niet betalen? Als u een laag inkomen heeft, kunt u zich via de gemeente aanvullend collectief verzekeren. U krijgt dan in sommige gevallen uw eigen bijdrage terug via uw verzekering.

Rijksoverheid - eigen risico zorgverzekering

Uitleg zorgverzekering

Kunt u de eigen bijdrage voor uw zorg niet betalen?

Als u een laag inkomen heeft, kunt u zich via de gemeente aanvullend collectief verzekeren. U krijgt dan in sommige gevallen de eigen bijdrage die u betaalt terug via uw verzekering.

De gemeente Veenendaal biedt samen met Menzis de Garant Verzekering voor mensen met een laag inkomen. U kunt de verzekering afsluiten als u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm. U vraagt de verzekering digitaal aan op de website van de gemeente. Heeft u hulp nodig met overstappen? Bel de Menzis Overstapcoach.

Aanvragen Garant Verzekering

Menzis Overstapcoach