Mantelzorg

U bent mantelzorger als u onbetaald en voor langere tijd zorgt voor familieleden, vrienden of kennissen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, ouderdom of een beperking. Mantelzorg kan zwaar zijn, vooral naast een baan. Vaak kiest u er niet voor om mantelzorger te worden, maar overkomt het u. Om ervoor te zorgen dat u niet overbelast raakt, kan de gemeente u op verschillende manieren helpen.

Bent u op zoek naar praktische hulp voor mantelzorgers?

Kijk op de website van Veens. Hier vindt u praktische informatie, ondersteuning en contact met lotgenoten. Veens werkt samen met Maveens, het lokale aanspreekpunt voor vragen over mantelzorg.

Ondersteuning van vrijwilligers vindt u bij Veens, Humanitas, Stichting HiP en De Zonnebloem (voor mensen met een lichamelijke beperking). Ga naar de gemeente voor meer informatie.

Is er iemand in uw directe omgeving ziek waarvoor u moet zorgen? U kunt hiervoor verlof krijgen van uw werkgever. Dit kan voor korte tijd zijn, maar ook voor langere tijd als uw partner of kind ernstig ziek is. Vraag bij uw werkgever hoe dit is geregeld. Of kijk voor informatie op de website van de Rijksoverheid.

Op de website van Mezzo staat een overzicht van organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg bij u in de buurt.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Stichting HiP - Veenendaal

Vendelier
55B
3905 PC
Veenendaal

Veens Mantelzorg

Voor informatie en ondersteuning aan mantelzorgers.

Toon op kaart (1)
x

Maveens

Belangenbehartiger voor mantelzorgers in Veenendaal.

Dijkstraat
131
3904 DC
Veenendaal

Mezzo - mantelzorglijn

Voor iedereen die voor een ander zorgt.

Bereikbaar: ma t/m vrij  09.00 - 16.00 uur.

Rijksoverheid - zorgverlof

Mezzo - overzicht lidorganisaties

Organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg bij u in de buurt.

Zorg je voor een ouder en wil je erover praten?

Op school kun je terecht bij je mentor of het schoolmaatschappelijk werk. Ook de gemeente geeft informatie en advies. Of ze verwijzen je door naar deskundige hulp.

Als je zorgt voor een ouder of voor allebei je ouders, heet dat mantelzorg. Kijk op de website van Mezzo voor meer informatie over mantelzorg. Op de website Zorg voor je ouders staat informatie in verschillende talen.

Mezzo - jonge mantelzorgers

Zorg voor je ouders

Je vindt hier informatie in verschillende talen.

Wilt u activiteiten doen samen met degene voor wie u zorgt?

Ontmoetingscentrum De Koekoek heeft verschillende dagactiviteiten. Hiervoor heeft u een indicatie van de gemeente nodig.

De Afdeling Veluwe Vallei-Grebbe van Alzheimer Nederland organiseert ook verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten. Kijk voor meer informatie op de website.

Toon op kaart (3)
x
Toon op kaart (1)
x

Wmo-loket

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur.

Raadhuisplein
1
3901 GA
Veenendaal
Toon op kaart (1)
x

Ontmoetingscentrum De Koekoek

Het Alzheimer Café is iedere derde dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. U bent welkom vanaf 19.00 uur.

Nieuweweg
34
3901 DB
Veenendaal
Toon op kaart (1)
x

Alzheimer Nederland Veluwevallei-Grebbe

Elke derde dinsdag van de maand, vanaf 19.00 inloop, 19.30 - 21.30 uur.

Gevestigd in Woonzorgcentrum De Engelenburgh

Bent u op zoek naar iemand die de mantelzorg tijdelijk kan overnemen?

U kunt altijd terecht bij Veens Mantelzorg.

Als familie en vrienden niet kunnen helpen, zijn er andere mogelijkheden. Misschien heeft u recht op respijtzorg. Respijtzorg betekent dat iemand anders de mantelzorg tijdelijk van u overneemt.

Respijtzorg kan af en toe of op vaste momenten. Er zijn verschillende vormen:

  • iemand kan bij de persoon voor wie u zorgt langskomen
  • de persoon die u verzorgt kan naar een dagbesteding of logeeradres

Uw vervanger kan zowel een vrijwilliger als een beroepskracht zijn. Dat hangt af van de zorg die nodig is en wie dat kan doen. Misschien komt u in aanmerking voor hulp van Handen-in-Huis. Kijk op de website bij mantelzorgvervanging hoe dat werkt.

Wilt u professionele zorg voor de persoon voor wie u zorgt? Gaat het om zorg voor dag en nacht? Vraag dan respijtzorg aan bij de gemeente. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg. Kijk op de website van de zorgkantoren.

Op de website van Mezzo staat een overzicht van organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg bij u in de buurt.

Kijk voor meer informatie over mantelzorg op de pagina van Zorg Verandert.

Veens Mantelzorg

Voor informatie en ondersteuning aan mantelzorgers.

Mezzo - overzicht lidorganisaties

Organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg bij u in de buurt.

Zorgkantoren

Overzicht van zorgkantoren.

Handen in Huis

Telefonisch bereikbaar: ma t/m do 08.30 - 16.30 uur, vrijdag 09.00 - 14.00 uur.

110
3980 CC
Bunnik

Zorg Verandert - mantelzorg: hoe zit dat?

Bent u op zoek naar emotionele steun voor mantelzorgers?

Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Mezzo biedt informatie, advies en een luisterend oor. Wilt u uw verhaal kwijt? Bel dan met de mantelzorglijn van Mezzo.

Of neem contact op met Veens. Zij bieden ondersteuning voor mantelzorgers.

Veens Mantelzorg

Voor informatie en ondersteuning aan mantelzorgers.

Mezzo - mantelzorglijn

Voor iedereen die voor een ander zorgt.

Bereikbaar: ma t/m vrij  09.00 - 16.00 uur.

Bent u op zoek naar kennis voor mantelzorgers?

Op DementieOnline staat informatie, tips en advies voor mantelzorgers van mensen met dementie. Download het boekje met ervaringsverhalen en praktische informatie. Of neem contact op voor gratis advies via telefoon of e-mail.

Zorgt uw kind voor u? Op Kop Op Ouders vindt u informatie en tips. Op het forum kunt u met anderen chatten over iets voor uw kind doen. Ook op GGnet vindt u meer informatie en advies voor familie van patiënten.

Neem contact op met het Veens Vrijwilligers College.

Gaan uw vragen over een kind? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor iedereen ouder dan 18 jaar, kunt u terecht bij Veens Welzijn.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Wmo-loket

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur.

Raadhuisplein
1
3901 GA
Veenendaal
Toon op kaart (1)
x

Veens Welzijn

Balie Veens Welzijn: ma t/m vr 9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur

Raadhuisplein
1
3901 GA
Veenendaal

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Verlaat
20E
3901 RG
Veenendaal
Toon op kaart (1)
x

MEE UGV

Pallas Athenedreef
10
3561 PE
Utrecht

Veens Vrijwilligers College

Het Veens Vrijwilligers College biedt gratis scholing aan in de vorm van workshops en trainingen. Op die manier ontwikkelen mantelzorgers en vrijwilligers hun praktische en sociale vaardigheden. Zo zijn zij beter toegerust op hun taken.

Raadhuisplein
1
3901 GA
Veenendaal

DementieOnline

GGnet voor familie van patiënten

Kop Op Ouders