Zingeving

Alphacursus Sionskerk

In 10 weken tijd kennis maken met het Christelijk geloof. Wekelijks komt de groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luistert u naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat u in kleine groepjes door.

Kosten: geen
Waar: Sionskerk (De Ark)
Wanneer: donderdag vanaf 18.45 uur

Geïnteresseerd? Neem contact op met Rob van de Wetering, na 19.30 uur bereikbaar, via onderstaande contactgegevens. Kijk voor meer informatie op de website.

Toon op kaart (1)
x

Alphacursus Sionskerk

Rob van de Wetering

Toon op kaart (1)
x

Hervormd Veenendaal

Diaken: Dhr. Van Cappelleveen

Fluitersstraat
2
3901 DK
Veenendaal
Bijeenkomst van het Katholieke Vrouwengilde (KVG)

Het Katholieke Vrouwengilde stelt zich ten doel, vanuit evangelische inspiratie een bijdrage te leveren aan de ontplooiing en ontwikkeling van de vrouw, zowel wat betreft haar persoonlijk leven als met betrekking tot haar plaats in gezin, kerk en samenleving. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten met wisselende thema's. Kijk voor actueel thema en locatie in het huis-aan-huisblad. De bijeenkomsten zijn in principe alleen voor leden, belangstellenden mogen 2x per seizoen meekijken.

Kosten: € 5,00 per keer, € 32,50 per jaar
Waar: wisselend
Wanneer: 1 keer per maand vanaf September t/m Mei

Geïnteresseerd? Neem contact op met mevr. R. Stoop via onderstaande contactgegevens.

Katholieke Vrouwengilde (KVG)

mevr. R. Stoop

Bijeenkomsten Lied van de Ziel

Er worden eenvoudige, vaak meerstemmige, liederen gezongen, uit allerlei culturen en spirituele tradities. Uitbundige en ingetogen stemmingen wisselen elkaar af. Er is ruimte voor reflectie, mijmering en uitwisseling n.a.v. de liedteksten, een gedicht of een verhaal. U hoeft geen noten te kunnen lezen of een ervaren zanger(es) te zijn.

Kosten: geen, vrijwillige bijdrage is welkom
Waar: Het Venster
Wanneer: laatste vrijdag van de maand vanaf 19.30 uur

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de website.

Toon op kaart (1)
x

Bijeenkomsten Lied van de Ziel en Lezing Geloof en Samenleving

Toon op kaart (1)
x

Het Venster Veenendaal - Open Geloofsgemeenschap

Vijftien Morgen
2
3901 HA
Veenendaal
Gespreksgroep Jong Volwassenen

Heb jij behoefte om samen met anderen de Bijbel beter te leren begrijpen? Sluit je dan aan bij onze Bijbelkring. Afhankelijk van de vraag van de deelnemers diepen we een Bijbelboek of thema uit.

Kosten: geen.

Waar: Sola Fide

Wanneer: eens in de 3 weken op een doordeweekseavond van 20.00 uur tot 22.00 uur (in overleg)

Geïnteresseerd? Neem contact op met Simon de Ligt via onderstaande contactgegevens. Kijk voor meer informatie op de website.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Sola Fide

Eikenlaan
3
3901 XA
Veenendaal
Marakring rouwverwerking

Een ieder die over gemis en verdriet in eigen leven wil praten (of: horen spreken), mag zich hartelijk welkom weten tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van de Marakring.

Kosten: geen
Waar: Markt10
Wanneer: informeer bij de contactpersoon

Geïnteresseerd? Neem contact op met Ds. P. Vermaat via onderstaande contactgegevens. Kijk voor meer informatie op de website.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Diaconaal Centrum Markt 10

Markt
10
3901 DN
Veenendaal
Petra Constructief

Petra Constructief is een groep vrijwilligers vanuit de Petrakerk, ook wel 'de klusploeg' genoemd. Zij komen iedere week bijeen om onder andere onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen en de tuin rond de Petrakerk uit te voeren. Natuurlijk wordt het sociale aspect ook niet uit het oog verloren en wordt er gezamenlijk een kop koffie gedronken. Daarnaast helpt men bij het voorbereiden van andere activiteiten van Petra Actief, zoals bij het inzamelen van oud papier en inrichten van de stand in de Veenendaalhal.

Kosten: geen
Waar: Petrakerk
Wanneer: dinsdag 09.00 - 12.00 In het trefpunt kunt u spullen brengen

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de website.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Petrakerk

Kerkewijk
135
3904 JB
Veenendaal
Samen zingen bij De Meent

Met mensen uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen zijn we te gast bij de bewoners van De Meent, om samen te zingen tot eer van God. Er wordt uit verschillende liedbundels gezongen. Iedereen is van harte welkom om mee te zingen!

Kosten: geen, consumpties voor eigen rekening
Waar: De Meent
Wanneer: elke 2e zondag van de maand 19.30 - 20.45 uur (behalve in juli en augustus)

Geïnteresseerd? Neem contact op met Erik Westerhout via onderstaande contactgegevens. Kijk voor meer informatie op de website.

Toon op kaart (1)
x

Samen zingen op zondagavond bij De Meent

Erik Westerhout

Toon op kaart (1)
x

Sola Fide

Eikenlaan
3
3901 XA
Veenendaal
Samenkomsten bij Kerkplek Ruisseveen

Samenkomsten voor mensen die op zoek zijn naar zingeving, maar niet precies weten waar ze moeten zoeken. Iedereen die dat wil mag meedoen.

Kosten: geen
Waar: gebouw Buitenzorg (bij 't dierenkampje)
Wanneer: zondag 11.00 - 12.00 uur

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de website.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Hervormd Veenendaal

Diaken: Dhr. Van Cappelleveen

Fluitersstraat
2
3901 DK
Veenendaal
Viering bij Het Venster

Een viering met een 'vrijzinnig christelijk' karakter, geleid door voorgangers die lid zijn van Het Venster of door gast-voorgangers. Er is aandacht voor (liturgische) vernieuwing.

Kosten: geen
Waar: Het Venster
Wanneer: zondag vanaf 10.00 uur

Geïnteresseerd? Neem contact op met Els van Duijvenbode via onderstaande contactgegevens. Kijk voor meer informatie op de website.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Het Venster Veenendaal - Open Geloofsgemeenschap

Vijftien Morgen
2
3901 HA
Veenendaal